Bawar Ismail: Backa muslimska bögar

BawarIsmail

Ledare i GP 20170613. Vi måste vara redo att backa HBTQ-muslimer i Sverige som får utstå homofobi, för de behöver allt stöd de kan få för att utmana intoleranta värderingar, också inom den egna gruppen. Läs hela artikeln här.