Hej och välkommen till Homan Göteborg!
Vi är en grupp som arbetar för lika rättigheter och mänskliga rättigheter för HBTQ-personer, dvs att få möjlighet att älska och leva tillsammans med en person av samma kön och att bli accepterad för detta hos anhöriga, vänner och arbetskamrater. Vi arbetar även mot hedersrelaterat våld och informerar om säkrare sex. Du som är homosexuell, lesbisk, bög, bisexuell, transsexuell och invandrare är välkommen att gå med i vår förening, ringa vår jour och att komma på våra träffar.

Klargörande

  • Som idéell förening har vi INGEN möjlighet att påverka eller bestämma över asylprocessen. Vi kan ENDAST ge råd och stöd om du väljer att söka asyl.
  • Vi är INTE någon kontaktförmedling. Det finns redan gott om sådana men vi är INTE en av dem.

Verksamheten är helt beroende av bidrag. Alla bidrag, små som stora, är värda mycket för oss. Om du vill stötta oss finns fn tre alternativ:

1. Swisha till
0703523019
2. Klicka här för att använda PayPal
3. Skicka överföring till

Homan Göteborg
Orgnr 802417-7191
Bg 5403-3469
IBAN SE40 8000 0810 5998 3473 1300
Stacks Image 13

Hello and welcome to Homan Gothenburg, Sweden!

We are a non profit association working for equal rights and human rights for LGBT-people. That is to be able to love and live together with a person of the same sex and to be accepted by relatives, friends and colleges. We also work against honor culture related violence and inform about safe sex. If you are a LGBT-person and foreigner/immigrant you are welcome to join our group, call our telephone service and come to our weekly meetings.


Clarification

  • As a non profit support group we have NO authority or power to influence the asylum process. We can ONLY offer advice and support if you should decide to apply.
  • We are NOT a dating agency. There are already plenty of those but this is NOT it.

Our work depends entirely on donations. Any contribution, small or large, is of great importance to us. If you would like to support us there are three alternatives:

1. Swish to
0703523019 (only in Sweden)
2. Click here to use PayPal
3. Send money transfer to

Homan Göteborg
Orgnr 802417-7191
Bg 5403-3469
IBAN SE40 8000 0810 5998 3473 1300
Stacks Image 62
I samarbete med
Stacks Image 32

Fika / Tisdagsträff

Start Date:

2019-12-10T14:00:00CET


End Time:

2019-12-10T19:00:00CET


Location:

Homan Göteborg Mellangatan 1, 1tr (vid Järntorget)


Event Description:

Stacks Image 101

Drop In

Start Date:

2019-12-11T14:00:00CET


End Time:

2019-12-11T16:00:00CET


Location:

Homan Göteborg Mellangatan 1, 1tr (vid Järntorget)


Event Description:

Drop In

Start Date:

2019-12-12T14:00:00CET


End Time:

2019-12-12T16:00:00CET


Location:

Homan Göteborg Mellangatan 1, 1tr (vid Järntorget)


Event Description:

Fika / Tisdagsträff

Start Date:

2019-12-17T14:00:00CET


End Time:

2019-12-17T19:00:00CET


Location:

Homan Göteborg Mellangatan 1, 1tr (vid Järntorget)


Event Description:

Stacks Image 201

Drop In

Start Date:

2019-12-18T14:00:00CET


End Time:

2019-12-18T16:00:00CET


Location:

Homan Göteborg Mellangatan 1, 1tr (vid Järntorget)


Event Description:

Drop In

Start Date:

2019-12-19T14:00:00CET


End Time:

2019-12-19T16:00:00CET


Location:

Homan Göteborg Mellangatan 1, 1tr (vid Järntorget)


Event Description:

Föreläsning med Benjamin Gerber: Mångfald eller enfald

Start Date:

2023-05-14T14:00:00CEST


End Time:

2023-03-31T17:00:00CEST


Location:

Homan Göteborg, Mellangatan 1, 1tr (vid Järntorget


Event Description:

Stacks Image 215
PÅ GÅNG