Hej och välkommen till Homan Göteborg!
Vi är en grupp som arbetar för lika rättigheter och mänskliga rättigheter för HBT-personer, dvs att få möjlighet att älska och leva tillsammans med en person av samma kön och att bli accepterad för detta hos anhöriga, vänner och arbetskamrater. Vi arbetar även mot hedersrelaterat våld och informerar om säkrare sex. Du som är homosexuell, lesbisk, bög, bisexuell, transsexuell och invandrare är välkommen att gå med i vår förening, ringa vår jour och att komma på våra träffar.
Stacks Image 13

Hello and welcome to Homan Gothenburg, Sweden!

We are a group working for equal rights and human rights for LGBT-people. That is to be able to love and live together with a person of the same sex and to be accepted by relatives, friends and colleges. We also work against honor culture related violence and inform about safe sex. If you are a LGBT-person and foreigner/immigrant you are welcome to join our group, call our telephone service and come to our weekly meetings.

TISDAGSTRÄFFAR